Oferta

- Książka Przychodów i Rozchodów;

- ryczałt

- księgi handlowe (pełna księgowość)

- ewidencje VAT

- ewidencje środków trwałych i wyposażenia

- deklaracje rozliczeniowe do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

- kadry i płace (listy płac, rachunki, sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, świadectw pracy)

- szkolenia BHP, ppoż, pierwsza pomoc

- dokumentacja BHP

 

Ponadto:

- rachunkowość zarządcza

- sprawozdania do GUS

- sprawozdania finansowe

- polityka rachunkowości

- plany kont

- regulaminy pracy i wynagrodzeń

- regulamin ZFŚS

- rozliczenia PFRON

- ewidencja czasu pracy

- prowadzenie teczek akt osobowych

- analizy

- przygotowywanie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych